Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Deventer

 RSIN

 NL8017.32.086.B.01

 Vestigingsadres

 Nieuwstraat 56, 7411LM Deventer

 Telefoonnummer

 0570-672065/0570-862599

 E-mail adres

info@wereldwinkeldeventer.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Deventer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Deventer is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 250 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Deventer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade producten zowel food als non-food;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit

- Charles Plant

- Hannie Stolze 

- Elisabeth Engelsman 

Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Verslag 2019

De omzet over 2019 bedroeg € 46.992 tegen € 46.026 over 2018. Een bescheiden winst van € 331 is het resultaat over 2019. Het bestuur heeft in het voorjaar van 2017 diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd welke in 2018 en met name 2019 een positief effect hebben gehad op het financieel resultaat.

Per 1 oktober 2017 heeft de Wereldwinkel Deventer haar lidmaatschap van de landelijke vereniging van Wereldwinkels opgezegd. Sinds deze datum is zij een volledig zelfstandige organisatie in de vorm van een Stichting.   

Financiële gegevens 

Balans per 31 december 2019

   
Activa        €  
Voorraad 10.996  
Banken 42.509  
Overige        85  
Vaste activa   2.436  
Overige vorderingen      323  
TOTAAL 56.349  
     
Passiva    
Eigen vermogen 56.018  
af te dragen BTW      331  
TOTAAL 56.349  
     

Verlies winstrekening  2019     

   €   %
Omzet  46.992 100,0
Inkoopwaarde  35.458   75,5
Brutowinst  11.534   24,5
Overige inkomsten         34     0,1
Kosten  11.237   23,9
Resultaat                                              331     0,7